VISAGINO PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRAS


Biudžetinė įstaiga

Įm. kodas 300665693

Draugystės g. 12, LT-31222 Visaginas 

tel./faksas (8 386) 60 099, el. paštas centras@sugardas.lt

>>>


Tinklalapis atnaujintas 2014-04-15


Pagrindinis Struktūra ir kontaktai Veikla Paslaugos Nuorodos Klausimai ir atsakymai Kaip mus surasti


Pagrindinis Struktūra ir kontaktai Veikla Paslaugos Nuorodos Klausimai ir atsakymai Kaip mus surasti


Registracija į renginius


Pagalba

 

Kviečiame į renginius!


Mus lanko:

 

 


Kviečiame dalyvauti apklausoje!

>>>


Svetainės turinys


Savo pastabas ir pasiūlymus mums rašykite:

Laukiame jūsų pastabų ir pasiūlymų!Visagino savivaldybės 3 mikrorajono bendruomenė

 

 

 

 
Veiklos planai

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis


NAUJIENOS


 Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti (0,5 etato) >>>

 


   

2014 m. balandžio 1-11 d. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras  organizuoja metodines dienas „GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ UGDYMO SĖKMINGA PATIRTIS“.

 

Renginio tikslas — apžvelgti gabių ir talentingų mokinių ugdymo situaciją, pasidalinti sėkminga patirtimi ugdant gabius ir talentingus mokinius.

 

METODINIŲ DIENŲ PROGRAMA:

 

2014-04-01 — 2014-04-11 — atviri renginiai (pamokos, neformalaus ugdymo užsiėmimai ir kt.) ir jų aptarimas (pagal atskirą planą). Mokytojai, pageidaujantys vesti atvirus renginius, iki 2014-03-14 el. paštu teikia registracijos anketas (1 priedas).

 

2014-04-10 — metodinė praktinė konferencija „GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ UGDYMO SĖKMINGA PATIRTIS“.

 

Konferencijos probleminės sritys:

• Mokinių gabumų atskleidimas ir visavertis ugdymas.

• Ugdymo turinio, aplinkos pritaikymas gabių ir talentingų vaikų poreikiams.

• Ugdymo individualizavimas, diferencijavimas, spartinimas.

• Ugdymo turinio apibrėžimas gabiems mokiniams.

• Gabių vaikų atpažinimo kriterijai.

 

Dalyviai:

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų mokytojai, vadovai, mokyklų komandos.

 

Konferencijos darbo formos: pranešimai, sėkmingos praktinės patirties, projektų pristatymai, diskusijos, mokinių darbų, mokytojų metodinių, mokymo priemonių parodos.

 

Konferencijos organizacinė darbo grupė:

Monika Gutė — Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro metodininkė, metodinių dienų koordinatorė;

Jolita Dervinienė — Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė, Visagino savivaldybės technologijų mokytojų metodinio būrelio narė;

Dalė Gasiniauskienė — Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorė;

Jelizoveta Mackevičienė — Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, Visagino savivaldybės matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė;

Virginija Razgulina — Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos psichologė, Visagino savivaldybės psichologų metodinio būrelio pirmininkė;

Danguolė Savičienė — Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkė;

Renata Skukauskienė — Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, Visagino savivaldybės vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.

 

PRELIMINARI KONFERENCIJOS „Gabių ir talentingų mokinių ugdymo sėkminga patirtis PROGRAMA:

11.30 – 12.00 dalyvių registracija

12.00 – 14.00 plenarinis posėdis

14.00 - 14.30 pertrauka

14.30 – 16.30 sėkmingos praktinės patirties pristatymai, diskusijos

16.30 - 17.00 konferencijos apibendrinimas ir uždarymas

Konferencija įvyks 2014 m. balandžio 10 dieną 12 val. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre.

 

Mokytojai, pageidaujantys skaityti pranešimus/teikti metodinius darbus, iki 2014-03-14 el. paštu teikia registracijos anketas (2 priedas).

 

Konferencijos klausytojai registruojasi iki 2014 m. balandžio 2 d. el. paštu: metodininke@sugardas.lt. Tel. (8 386) 60 099.

 

Pedagogams, vedusiems atvirus renginius, skaičiusiems pranešimus, teikusiems metodinius darbus, bus išduodamos Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro pažymos, konferencijos klausytojams — kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (kaina 3 Lt).

 

Dalyvio ir klausytojo mokesčio nėra.

 

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI METODINĖSE DIENOSE IR

DALINTIS GERĄJA DARBO PATIRTIMI!


  Šių metų kovo 29 d., šeštadienį, pasaulį apskries didžiausia žmonijos istorijoje savanoriška geros valios iniciatyva – Žemės valanda. 20:30 val. vietos laiku viso pasaulio žmonės, verslo organizacijos ir vyriausybės jau aštuntus metus iš eilės bus pakviestos vienai valandai išjungti šviesas ir leisti Žemei atsikvėpti.       

Lietuvoje didžiausiai žmonijos savanoriškai aplinkosaugos iniciatyvai – Žemės valandai – su kitais 3800 miestų visame pasaulyje  solidarizavosi daugybė Lietuvos miestų. Daugiau informacijos čia >>>


Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre veikia Mokinių pasiekimų bankas. Jame sukaupta pagrindinio ugdymo egzaminų/pasiekimų bei brandos egzaminų medžiaga, dalykinių olimpiadų užduotys ir mokinių pasiekimai. Kviečiame naudotis sukaupta informacija!

        Daugiau informacijos rasite čia >>>


 

Kviečiame apsilankyti Edukacinės patirties banko parodoje!

 


Sausio 16 vyko metodinių būrelių pirmininkų diena

 

Sausio 16 d. Visagino savivaldybės mokyklų metodinių būrelių pirmininkai buvo maloniai nustebinti. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorė D. Gasiniauskienė bei metodininkės O. Gutė ir N. Bunina parengė neįprastą popietę, kurią pavadino „Pirmininkų diena“. Šventiškoje aplinkoje vyko savivaldybės metodinių būrelių 2012-2013 m. m. veiklos apibendrinimas. Pirmiausia centro direktorė D. Gasiniauskienė pakvietė metodinių būrelių pirmininkus  pasisakyti,  kuo ypatingas yra pats ir kuo ypatingas jo vadovaujamas būrelis, įvertinti būrelio veiklą priklijuojant lipnų lapelį lentoje su pavaizduota geometrine ašimi. Teko išgirsti šmaikščių pasisakymų. Atlikus pirmąją užduotį renginio dalyvių laukė ir pirmoji dovana – Visagino kultūros centro mokytojų ansamblio „Duša“ (vadovė A. Tarakanova) atliekamos dainos. Po muzikinės pertraukėlės centro metodininkės N. Bunina ir O. Gutė pakvietė dalyvauti viktorinoje. Labai smagu  atsakinėti į užduotis ir laimėti prizus! O vėliau centro metodininkė O. Gutė perskaitė linksmą, savo sukurtą pasakojimą apie tai, kaip metodinių būrelių pirmininkai bendrauja, dalijasi nuomonėmis, klausia patarimų  centro darbuotojų.  Linksmas klegesys, gera nuotaika lydėjo viso renginio metu. Renginio kulminacija – tai nominacijų skyrimas metodiniams būreliams už nuveiktą veiklą. „Kūrybiškiausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo rusų kalbos mokytojų metodinis būrelis, kuriam vadovauja I. Kavaliauskienė, „Draugiškiausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo pradinių klasių mokytojų būrelis, kuriam vadovauja D. Abramovičienė, „Atsakingiausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo technologijų mokytojų būrelis, kuriam 2012-2013 m. m. vadovavo J. Dervinienė,  „Veikliausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinis būrelis „Mažylis“, kuriam vadovauja J. Virčinskienė, „Judriausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo kūno kultūros mokytojų būrelis, kuriam vadovauja V. Čižys, „Iniciatyviausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo biologijos-chemijos mokytojų būrelis, kuriam vadovauja L. Pavliuk, „Pareigingiausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo socialinių pedagogų būrelis, kuriam vadovauja L. Vaikėnienė, o „2012-2103 mokslo metų būrelio“ nominaciją gavo specialiųjų pedagogų būrelis, kuriam vadovavo E. Krasikova. Mokyklų metodinė taryba buvo apdovanota „Dosniausia renginiais“ nominacija (pirmininkė D. Savičienė). Ne tik nominacijų diplomais, bet ir dovanėlėmis galėjo pasidžiaugti apdovanotieji. Prie kavos ir saldumynų stalo metodinių būrelių pirmininkai šnekučiavosi, dalijosi įspūdžiais ir klausėsi ansamblio „Duša“ atliekamų dainų. Neįprastas metodinės veikos aptarimo renginys, kurį parengė centro darbuotojos dar labiau sutelkė mokytojus bendram darbui.

Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkė D. Savičienė

 


3 mikrorajono eglutės puošimo šventės akimirkos

 


2013-2014 m.m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis >>>

 


Lietuvos švietimo asociacijų bendradarbiavimo galimybės siekiant mokytojų profesinio tobulėjimo ir mokinių mokymosi pažangos >>>


Man rūpi mano tauta >>>


SVEIKINAME  PIEŠINIŲ KONKURSO ,,GRAFITIS MANO MIESTUI! NUGALĖTOJUS!

Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos 4 gb klasės mokinę Maryną Strynatko už piešinio kompoziciją;

Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos 2 gb klasės mokinę Juliją Skutkevič už piešinio meninę raišką;

Visagino Draugystės vidurinės mokyklos 11a klasės mokinę Tatjaną Vorobjovą už piešinio meninę raišką;

Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos 1 cg klasės mokinę Veroniką Bočkariovą už piešinio idėjos originalumą;

Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos 1 cg klasės mokinį Matvejų Kunafiną už piešinio idėjos originalumą.

 

Veronikos Bočkariovos ir Matvejaus Kunafino piešinio idėją įgyvendino Visagino gyventojas, grafitininkas Ivanas Andrejevas.

 


 Kviečiame dalyvauti apklausoje! >>>


Rugsėjo 11 d. įvyko miesto metodinės tarybos posėdis. Posėdyje aptarti Švietimo strategijos tikslai, valstybės švietimo politikos prioritetai, metodinės veiklos organizavimo gairės. Buvo parengti pasiūlymai dėl metodinės veiklos planų ir ataskaitų rengimo, aptarti prioritetai, numatyti svarbiausi metodiniai renginiai.

 

 


 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-2283 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras yra akredituotas 3 metams (akreditacijos pažyma Nr. EV3-6)


Svarbi informacija

PPT specialistų darbo laikas >>>


Individualizuotų, pritaikytų ugdymo programų ir švietimo pagalbos teikimo formos >>>


Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos tinklalapis >>>


Centro misija:
Institucija, teikianti kokybiškas edukacines, pedagogines ir psichologines paslaugas, besiorientuojanti į infrastruktūros kaitą, švietimo sistemos plėtrą bei savivaldybės bendruomenių poreikių tenkinimą.

Centro vizija
Daugiafunkcinė švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas, laikmetį atitinkančias paslaugas

      2013-2014 m.m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

>>>


dėl MOKĖJIMO UŽ  PAŽYMĖJIMĄ >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĮTEIKTAS 8000-ASIS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAS

   Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre mokytojai nuolat tobulina kvalifikaciją. 2012 m. metais įvyko 45 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 1427 klausytojai. Mokytojai tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas, dalinosi gerąja darbo patirtimi, aptarė aktualius švietimo bendruomenės klausimus. Džiaugiamės, kad 2012 metus Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras palydėjo įteikdamas 8000-ąjį kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą. Jis įteiktas   Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos technologijų vyresniajam mokytojui Rimantui Malinauskui.


   

 

 

Ugdymo plėtotės centras

 


[ Pagrindinis ] Struktūra ir kontaktai ] Veikla ] Paslaugos ] Nuorodos ] Klausimai ir atsakymai ] Kaip mus surasti ]

Elektroninis paštas centras@sugardas.lt
Autorinės teisės © 2010 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
Atnaujinta 2013-12-11