VISAGINO PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRAS


Biudžetinė įstaiga

Įm. kodas 300665693

Draugystės g. 12, LT-31222 Visaginas 

tel./faksas (8 386) 60 099,

el. paštas centras@sugardas.lt

>>>


Tinklalapis atnaujintas 2015-03-05


Pagrindinis Struktūra ir kontaktai Veikla Pažymos Paslaugos Nuorodos Klausimai ir atsakymai Kaip mus surasti Svetainės turinys


Pagrindinis Struktūra ir kontaktai Veikla Pažymos Paslaugos Nuorodos Klausimai ir atsakymai Kaip mus surasti Svetainės turinys


Registracija į renginius


Pagalba

 

Kviečiame į renginius!


Mus lanko:

 

 


Kviečiame dalyvauti apklausoje!

>>>Savo pastabas ir pasiūlymus mums rašykite:

Laukiame jūsų pastabų ir pasiūlymų!


Reklaminis skydelisVisagino savivaldybės

3 mikrorajono bendruomenė


Tinklalapio turinys >>>
Ugdymo plėtotės centras

 

 

 

 

 

 

 

 
Veiklos planai

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis Gruodis


Naujienos


 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-2283

 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

yra akredituotas 3 metams (akreditacijos pažyma Nr. EV3-6)


Centro vizija

Daugiafunkcinė švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas, laikmetį atitinkančias paslaugas


Centro misija:

Institucija, teikianti kokybiškas edukacines, pedagogines ir psichologines paslaugas, besiorientuojanti į infrastruktūros kaitą, švietimo sistemos plėtrą bei savivaldybės bendruomenių poreikių tenkinimą.


Svarbi informacija

PPT specialistų darbo laikas >>>


Individualizuotų, pritaikytų ugdymo programų ir švietimo pagalbos teikimo formos >>>


Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos tinklalapis >>>


dėl MOKĖJIMO UŽ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  PAŽYMĖJIMĄ

>>>


MOKINIŲ PASIEKIMŲ BANKAS

>>>


   2014-2015 m.m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

>>>


 

 

 

 

 

 


2015-03-05 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro biblioteką papildė naujos knygos. Knygų sąrašas čia >>>

 


2015-02-23    KONKURSAS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS >>>


2015-02-05 Kviečiame dalyvauti dailyraščio konkurse!

DAILYRAŠČIO KONKURSAS „RAŠOM! 2015“

     Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas Rašom! – tai kasmetinis renginys, kurio tikslas yra ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, išrinkti gražiausią ir originaliausią rašyseną turinčius šalies gyventojus. Renginys skiriamas Vincui Kudirkai, vienam iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų, judėjimui, padėjusiam pamatus modernios lietuvių tautos formavimuisi, politinio išsivadavimo, savos tautinės valstybės sukūrimui. Taip pat jis žinomas kaip Lietuvos Respublikos nacionalinio himno autorius, laikraščio „Varpas“ redaktorius.

     Dailyraščio konkursą organizuoja Lietuvių kalbos institutas, UAB „Biuro pasaulis“ ir iniciatyvinė pedagogų grupė.

     Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras  kviečia suaugusiuosius vasario 10 d. 13.00 į VPMMMC (Draugystės g. 12) dalyvauti penktajame Nacionaliniame dailyraščio konkurse „Rašom! 2015“.

     Konkurso dalyviai savo atsineštu plunksnakočiu mėlynu rašalu turi perrašyti tinklapyje www.rašom.lt paskelbus tekstus. Daugiau informacijos apie konkursą: http://rasom.lt/konkurso-nuostatai/.

       Registracija į konkursą vykdoma iki vasario 9 d. 17.00 tel. (8 386) 60 099, (8 674) 03 066 arba el. paštu metodininke@sugardas.lt.


2015-01-14 Informacijos technologijų mokymų centras skelbia registraciją į ,,Nuotolinius mokymus mokytojo edukacinei IKT kompetencijai tobulinti >>>


2014-12-09 Skelbiame 2014-2015 m.m. organizuojamų savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkraštį >>>


2014-11-19   Lapkričio 25 d. seminaras  ,,Efektyvus bendravimas ir streso valdymas“ (lektorė – R. Paukštienė, socialinių mokslų doktorantė, lektorė konsultantė) neįvyks, nes nesusidarė grupė.


2014-11-19   Lapkričio 26 d. 10.00 Visagino Č. Sasnausko menų mokykloje vyks seminaras ,,Edukacinių aplinkų kūrimas mokykloje" (6 ak. val.). Lektorė - Rūta Krasauskienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė (I vadybos kategorija), muzikos mokytoja ekspertė, švietimo vadybos ekspertė. Seminaras mokamas. Seminaro kaina vienam dalyviui 72 Lt/ 20,87 Eur. (Pažymėjimas – 3 Lt/0,87 Eur).


Registracija būtina iki lapkričio 21 d. 15.00.


2014-11-19   Gruodžio 3 d. 11.00 Visagino ,,Verdenės" gimnazijoje vyks seminaras ,,Kontaktas su vaiku" (6 ak. val.). Lektorius - E. Karmaza, VšĮ ,,EOS grupės“ psichologas, psichodramos terapeutas. Seminaras mokamas. Seminaro kaina vienam dalyviui 72 Lt/ 20,87 Eur. (Pažymėjimas – 3 Lt/0,87 Eur).

Toks pat seminaras vyks ir gruodžio 19 d. 11.00 Visagino vaikų lopšelyje-darželyje ,,Auksinis raktelis".

Registracija į šiuos seminarus būtina iki lapkričio 27 d. 15.00.


2014-11-19  Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai vyks 2015 m. sausio-vasario mėn. Kursai mokami. Kursų kaina 300 Lt/86,96 Eur. (Pažymėjimas – 3 Lt/0,87 Eur). Registracija būtina.
 


 

2014-11-13

ATRANKA PLAUKIMO INSTRUKTORIAUS (SPECIALISTO) PAREIGOMS

                                                         

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras skelbia atranką plaukimo instruktoriaus (specialisto) pareigoms.

 

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 

 Informacija pretendentams:

1.      Įstaigos pavadinimas — Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras;

2.      Pareigybės pavadinimas — plaukimo instruktorius (specialistas);

3.      Darbo krūvis — 20 val. per savaitę (0,5 etato). Darbo užmokestis pagal tarifinį sąrašą;

4.      Darbo sutartis — terminuota darbo sutartis (išbandymo terminas 3 mėn.).

 5. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 5.1. atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje ir Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-506;

 5.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

5.3. mokėti plaukti, gelbėti skęstančius, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą;

5.4. privalumai: informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai (Microsoft Office, Internet Explorer programos).

 

Atrankos būdas – pokalbis.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

 4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento(-ų) kopiją(-as);

 5. valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos pažymėjimo kopiją (jeigu taikoma valstybinės kalbos mokėjimo kategorija);

 6. gyvenimo aprašymą (CV);

 7. kompetencijas ir sugebėjimus patvirtinančių dokumentų kopijas;

 8. taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas, kopijas.

 

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, dokumentus pateikia asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu iki 2014 m. lapkričio 26 d. (imtinai) kasdien nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinti grąžinami pretendentams. 

 

                      Atrankos data – 2014 m. lapkričio 27 d. 14.00 val.

 

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro adresas:

Draugystės g. 12, Visaginas

El. paštas: centras@sugardas.lt

Tel. 8 386 60 099


2014-11-13

2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Gyvybės medis“

 

,,Suaugusiųjų mokymosi savaitė – vieta, kur suartėja giminingos sielos: žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus, tikėdami, kad išgyvens tik besimokanti planeta“. 

2014 m. lapkričio 17-23 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos kvietimu Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras dalyvauja suaugusiųjų mokymosi savaitėje ,,Gyvybės medis“ ir kviečia visus į renginius:

 

Data, laikas

Renginys (pavadinimas)

Vieta, adresas (miestas, gatvė, namo nr., įstaigos pavadinimas

Renginio vedėjas (v., pavardė, telefonas, el.paštas)

Lapkričio 17 d.,

15.00 val.

Diskusija ,,Suaugusiųjų švietimas ir savišvieta - svarbiausia darnaus vystymosi prielaida“.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, Draugystės g. 12, Visaginas

Dalė Gasiniauskienė,

Monika Gutė,

(8 386) 60 099

Lapkričio 17 – 21 d.,

8.00 – 17.00

Visagino savivaldybės bendruomenės kūrybinių darbų paroda ,,Gyvenu darnoje su aplinka“.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, Draugystės g. 12, Visaginas

Dalė Gasiniauskienė,

Monika Gutė,

(8 386) 60 099

Lapkričio 17 – 21 d.,

8.00 – 17.00

Visagino savivaldybės specialiųjų pedagogų, logopedų metodinių darbų paroda ,,Ugdomės kartu“.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, Draugystės g. 12, Visaginas

Rimvyda Ardamakovaitė,

(8 386) 60 099


2014-11-07

Seminaras pedagogams, švietimo pagalbos specialistams „Vaikų psichologinio atsparumo ugdymas. Pagalba vaikui, nukentėjusiam nuo smurto“. Lektorė – R. Ardamakovaitė, VPMMMC psichologė, A. Giržadienė, VPMMMC psichologė. Seminaras nemokamas. (Pažymėjimas – 3 Lt/0,87 Eur).

vyks gruodžio 17 d. 13.00 VPMMMC.

 

   

Centre veikia Originali paroda. Kviečiame apsilankyti!


 

2014-10-27 Ką tik šurmuliavusios Rudens šventės akimirkos >>>

 

Sugardo TV reportažas čia >>>

 

   

 

 

2014-10-14   Spalio 10 d. VPMMMC vyko naujų knygų, mokomųjų ir metodinių priemonių parodos ir mainų akcijos ,,Iš rankų į rankas“atidarymas. Pažyma apie dalyvavimą čia >>>.

 


2014-09-11   Mūsų bibliotekoje gautos naujos knygos  >>>


2014-09-09   2014 m. II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo renginių pasiūla >>>

Kviečiame susipažinti ir pasirinkti jus dominačius mokymus. Į kvalifikacijos tobulinimo renginius prašome registrtuotis iš anksto. Nesusirinkus grupei, mokymai nebus organizuojami.


2014-09-09   Kviečiame dalyvauti apklausoje ,,Mokytojų metodinės veiklos apklausa >>>


Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre veikia Mokinių pasiekimų bankas. Jame sukaupta pagrindinio ugdymo egzaminų/pasiekimų bei brandos egzaminų medžiaga, dalykinių olimpiadų užduotys ir mokinių pasiekimai. Kviečiame naudotis sukaupta informacija!

 

Daugiau informacijos rasite čia >>>

 
 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

[ Pagrindinis ] Struktūra ir kontaktai ] Veikla ] Pažymos ] Paslaugos ] Nuorodos ] Klausimai ir atsakymai ] Kaip mus surasti ] Svetainės turinys ]

Elektroninis paštas centras@sugardas.lt
Autorinės teisės © 2010 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
Atnaujinta 2013-12-11