VISAGINO PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRAS


Biudžetinė įstaiga

Įm. kodas 300665693

Draugystės g. 12, LT-31222 Visaginas 

tel./faksas (8 386) 60 099,

el. paštas centras@sugardas.lt

>>>


Tinklalapis atnaujintas 2016-08-11


Pagrindinis Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos Klausimai ir atsakymai Kaip mus surasti Svetainės turinys


Pagrindinis
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Klausimai ir atsakymai
Kaip mus surasti
Svetainės turinys


RENGINIAI


Registracija į renginius


Pagalba

 

Kviečiame į renginius!


Mus lanko:

 

 


Kviečiame dalyvauti apklausoje!

>>>Savo pastabas ir pasiūlymus mums rašykite:

Laukiame jūsų pastabų ir pasiūlymų!


Reklaminis skydelisVisagino savivaldybės

3 mikrorajono bendruomenė


Tinklalapio turinys >>>
Ugdymo plėtotės centras

 

 

  Kiekvienas iš mano kolegų, su kuriuo aš bendrauju, yra kažkuo pranašesnis už mane, ir šito aš esu pasiruošęs mokytis iš jo.

D. KarnegiNaujienos


   
Veiklos planai

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis Gruodis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-29

 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

yra akredituotas 5 metams

(akreditacijos pažymėjimas

AP Nr. 087)


Centro vizija

Daugiafunkcinė švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas, laikmetį atitinkančias paslaugas


Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos tinklalapis >>>

dėl MOKĖJIMO UŽ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  PAŽYMĖJIMĄ

>>>


MOKINIŲ PASIEKIMŲ BANKAS

>>>


   2015-2016 m.m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

>>>


 

 2016-05-03

Informuojame, kad Visagino savivaldybės taryba 2016-05-26 sprendimu Nr. TS-98 sutinka reorganizuoti Visagino valstybinės kalbos centrą ir Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrą.

.                     Reorganizuojamas juridinis asmuo:

pavadinimas — Visagino valstybinės kalbos centras;

teisinė forma — biudžetinė įstaiga;

buveinė — Draugystės g. 12, Visaginas;

juridinio asmens kodas — 193279627;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą — Lietuvos  Respublikos juridinių asmenų registras.

                           Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

pavadinimas — Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras;

teisinė forma — biudžetinė įstaiga;

buveinė — Draugystės g. 12, Visaginas;

juridinio asmens kodas — 300665693;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą — Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

                         Reorganizavimo būdas — Visagino valstybinės kalbos centro prijungimas prie Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro.

          Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga — Visagino valstybinės kalbos centras, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras veiklą tęs.

                         Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga — švietimo pagalbos  įstaiga Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

                     Visagino valstybinės kalbos centras baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 30 d. Nuo šios datos visos teisės ir pareigos pereina veiksiančiai biudžetinei įstaigai Visagino švietimo pagalbos tarnybai.

Su parengtu Visagino valstybinės kalbos centro ir Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro  reorganizavimo sąlygų aprašu bei po reorganizacijos veiksiančios Visagino pagalbos tarnybos nuostatų projektu nuo 2016-06-03 galima susipažinti Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre, Draugystės g. 12, Visaginas arba Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro tinklalapyje http://vpmmmc.sugardas.lt. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai tinklalapyje skelbiami ir  trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos, biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitos.

 

Reorganizavimo aprašas čia >>>


2016-06-01 Birželio mėnesio veiklos planas >>>


Dėl vaiko brandumo vertinimo

            Nuo š.m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre bus vykdomas vaikų brandumo mokyklai įvertinimas.

            2016 m. vaikų brandumas mokyklai atliekamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 patvirtintu „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu“.

            Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu:

1. tėvams (globėjams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai;

2. tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

            Atkreiptinas dėmesys, kad vaikui, lankiusiam priešmokyklinio ugdymo grupę, nors jam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, brandumo įvertinimas neatliekamas. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas. Pakankamai subrendusiu yra laikomas toks penkiametis, kuris atitinka vidutinio šešiamečio gebėjimus, o pakankamai subrendusiu laikomas toks šešiametis, kurio gebėjimai atitinka vidutinio septynmečio gebėjimus.

            Tėvai, norintys, kad būtų įvertintas jų vaiko brandumas, turi pateikti prašymą vertinimui atlikti (pildoma Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre) bei vaiko gimimo liudijimo/paso kopiją ir, jei yra būtinybė, kitų specialistų pažymas (pvz., išrašą iš medicininės kortelės).

              Brandumo įvertinimui, prašome registruotis Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre, adresu Draugystės g. 12, Visaginas arba tel. 8 386 600 99.


2016-04-29   Skelbiame gegužės mėnesio veiklos planą. Kviečiame dalyvauti renginiuose! >>>


2016-03-29                                                                           Seminaras „Pedagogo vaidmuo, ugdant ypatingą vaiką“

Kiekvienas žmogus tam tikru atžvilgiu yra toks pat kaip ir visi kiti, tam tikru atžvilgiu – toks kaip kai kurie kiti, tam tikru atžvilgiu – toks kaip niekas kitas.

                                        H.Murray

 

                      Kovo 30 d. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ prasidės 18 akademinių valandų trijų dalių seminaras, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Pedagogo vaidmuo, ugdant ypatingą vaiką“.

Vis daugiau vaikų su lengvais ir sunkesniais raidos ypatumais bei sutrikimais lanko ikimokyklines įstaigas. Didėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius bendrojo lavinimo ikimokyklinėse įstaigose sukelia sunkumų su jais dirbantiems pedagogams. Seminaro metu pedagogai pagilins teorines ir praktines žinias apie ikimokyklinio amžiaus vaikų raidą, apie vaikus, turinčius raidos ypatumų bei sutrikimų, išmoks parengti individualias ugdymo programas, tobulins gebėjimus dirbti komandoje su švietimo pagalbos specialistais bei tėvais.

Pirmoje dalyje pedagogai susistemins žinias apie ikimokyklinio amžiaus vaikų raidą, plėtos žinias apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, turinčius raidos ypatumų bei sutrikimų, mokysis rengti individualią ugdymo programą, tobulins bendradarbiavimo gebėjimus, dirbant komandoje su švietimo pagalbos specialistais bei tėvais.

Antra dalis yra savarankiškas darbas. Pedagogai turės savarankiškai parengti individualias vaikų ugdymo programas.

Balandžio 5 d. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ vyks trečia seminaro dalis. Pedagogai pristatys parengtas programas, bus programų aptarimas, analizė.

Lektorės psichologė R. Ardamakovaitė, logopedė D. Nekliudova.

Maloniai Jūsų laukiame.

 

Lektorės


2016-03-02

 

    Dėkojame Visagino savivaldybės vertimų konkursų dalyviams ir sveikiname nugalėtojus Aleksandrą Šajevą, Natalja Solovjovą ir Tatjaną Naruško!


2016-03-01  Skelbiame kovo mėnesio planą. Kviečiame dalyvauti renginiuose! >>>


PADĖKA TĖVAMS, PEDAGOGAMS,

DALYVAVUSIEMS SEMINARE-PRAKTIKUME „UGDOMĖS KARTU“

Vasario 18 d. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ įvyko pirmas 6 dalių seminaro-praktikumo „Ugdomės kartu“ renginys. Paskaitoje dalyvavo gausus būrys tėvų ir pedagogų. Noriu labai padėkoti aktyviai dalyvavusiems tėveliams ir pedagogams. Ačiū Jums už domėjimąsi, aktyvų bendradarbiavimą, gerus atsiliepimus, už skirtą laiką. Lauksime Jūsų kitose praktinėse veiklose.  Labai kviečiame visus tėvelius drąsiai jungtis prie mūsų ir dalyvauti kitose semonaro-praktikumo dalyse. Balandžio mėnesį bus dvi veiklos: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų foneminės klausos lavinimas“ (lektorė logopedė D. Nekliudova), „Vaiko brandumas mokyklai“ (lektorė psichologė R. Ardamakovaitė). Konkreti data bus paskelbta vėliau.

Organizatorės


 

2016-02-11

 

     Kviečiame dalyvauti Visagino savivaldybės vertimų konkurse!

 

Konkurso nuostatai čia

Konkurso dalyvio kortelė čia

Vertimo lapas čia

Tekstai vertimui:  A grupė B grupė C grupė D grupė E grupė, F grupė,  G grupė, H grupė

 

Išverstus tekstus prašome pateikti iki vasario 29 d. Konkurso darbai turi atitikti konkurso nuostatų reikalavimus. Vėliau pateikti darbai nebus vertinami.

 

Darbus galima pateikti el. paštu centras@sugardas.lt arba Draugystės g. 12


SEMINARAS-PRAKTIKUMAS TĖVAMS, PEDAGOGAMS, AUGINANTIEMS  IR UGDANTIEMS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS

Vasario 18 d. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ prasidės 6 dalių seminaras-praktikumas „Ugdomės kartu“. Seminaras skirtas tėvams, pedagogams, auginantiems ir ugdantiems  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, visiems besidominantiems, kaip aktyviai ugdyti vaikus.

Praktines veiklas organizuoja lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Dalia Nekliudova ir „Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokytoja, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro psichologė Rimvyda Ardamakovaitė. Seminaro-praktikumo metu tėveliai, pedagogai sužinos apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumus, kalbinių ir matematinių gebėjimų ugdymą, išmoks suprasti vaikų baimes, gebės savarankiškai atlikti atsipalaidavimo  pratimus su vaikais, įtvirtins gebėjimą dirbti bendraujant ir bendradarbiaujant.

Tėvelių, pedagogų patogumui seminaras-praktikumas išskaidytas į 6 dalis po vieną praktinę veiklą per mėnesį. Per 2016 m. bus organizuotos 6 praktinės veiklos: vasario mėnesį - ,,Vaiko kalbos skatinimas šeimoje“ (D. Nekliudova), balandžio mėnesį - „Ikimokyklinio amžiaus vaikų foneminės klausos lavinimas“ (D. Nekliudova), „Vaiko brandumas mokyklai“ (R. Ardamakovaitė), gegužės mėnesį - „Atsipalaidavimo pratimai ikimokyklinio amžiaus vaikams“ (R. Ardamakovaitė), spalio mėnesį - „Matematikos mokymasis ikimokykliniame amžiuje“ (D. Nekliudova), lapkričio mėnesį- „Vaikų baimės“ (R. Ardamakovaitė). Dalyviams bus išduodami VPMMMC kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Seminaras-praktikumas vyks lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“.

Vasario 18 d. pradžia 17.00 val. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“,  konferencijų salėje. 

Vienos dienos praktinės veiklos trukmė apie vieną valandą.

Seminaras nemokamas, praktinės veiklos organizuojamos valstybine kalba.

 

Maloniai kviečiame tėvelius, pedagogus aktyviai dalyvauti. Mylėkime savo vaikus, supraskime savo vaikus ir padėkime jiems ugdytis.

Organizatorės


2016-01-28 Informaciją apie renginius, veiklos plano papildymus nuo šiol rasite čia >>>


2016-01-28 Vasario mėnesio veiklos planas >>>


2016-01-05 Sausio 18 d. 15.30 Gerosios vilties progimnazijoje vyks Informacinių technologių mokytojų metodinio būrelio posėdis.

 


2016-01-04 Sausio mėnesio veiklos planas >>>

                    Veiklos plano papildymas >>>


2016-01-04 Olimpiadų ir konkursų tvarkraštis >>>


2015-11-27 Gruodžio mėnesio veiklos planas >>>


2015-11-26   Naujos informacinės priemonės mokytojams ir tėvams, ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus


2015-07-28   Pakeitimai Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše

Nuo šiol mokiniai nepraras nė vienos pamokos dėl to, kad jų mokytojai išvyks pasitobulinti į kursus, dalyvaus projektuose, tikrins olimpiadų darbus ar dėl kitų priežasčių negalės vesti pamokų. Mokytojams už kolegų pavadavimą bus mokoma papildomai. Tokia galimybė įvesta švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei pasirašius įsakymo „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarko aprašo patvirtinimo“ pakeitimą Nr. V-791 >>>


2015-05-06 Kviečiame aplankyti Visagino savivaldybės specialiųjų pedagogų ir logopedų tinklalapį >>>


2015-05-06 Skelbiame gegužės mėnesio veiklos plano papildymą >>>


2015-04-02

SAVAITĖ „UGDOMĖS KARTU“

Norėtųsi, kad integracija būtų mūsų gyvenimo pilnatvės dalis, reiškianti mūsų visų, tokių skirtingų, sugebėjimą būti, dirbti ir gyventi kartu, nesiekiant keisti  kito žmogaus  pagal savąjį modelį.
(Ališauskas, 1998).

Visagino miesto specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis balandžio 1 – 9 dienomis miesto bendruomenei organizuoja renginių savaitę ,,Ugdomės kartu“. Savaitė skirta tėvams, ugdantiems ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, švietimo įstaigų pedagogams, visi mes kitiems, besidomintiems vaikų ir mokinių ugdymu, miesto bendruomenės nariams. Renginių metu dalyviai sužinos apie vaiko raidą ir mokymosi sėkmę, skaitymo ir rašymo sutrikimų prevenciją, apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jų įtaką mokymuisi, išmoks taikyti įvairius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo būdus, metodus, strategijas, apie tėvų ir švietimo pagalbos specialistų, pedagogų bendradarbiavimą, ugdant vaikus, gaus informacijos apie tai, kaip įvairūs sutrikimai įtakoja vaiko mokymą(-si) mokykloje, išmoks motyvuoti vaikus, padėti jiems įveikti sutrikimus. Specialieji pedagogai, logopedai siekia padėti tėvams, pedagogams suvokti bendradarbiavimo, komandinio darbo būtinybę, ugdant įvairaus amžiaus vaikus. Nebūkime abejingais ugdytojais. Būkime akyviais, šiuolaikiškais, kompetetingais ugdytojais.


2015-03-20    Kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo renginį „Idėjų mugė“

 

Renginys vyks balandžio 8 d. 12.00 val. Renginio programa čia >>>

Registracija į metodinį renginį vykdoma iki balandžio 3 d. 12.00 el. paštu metodininke@sugardas.lt arba tel. (8 386) 60 099, (8 674) 03 066, pranešant vardą, pavardę, įstaigą, pareigas ir grupę, kurioje pageidaujate dalyvauti.

Renginio dalyviams bus išduodami Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (pažymėjimo kaina – 0,87 Eur/3 Lt., mokestis atliekamas per banką), pranešėjams – pažymos.


2015-03-20  Kviečiame į seminarą ,,Pedagogo viešo kalbėjimo menas ir pasitikėjimas savimi“ (8 ak. val.). Lektorius –
V. Pikčiūnas, Tarptautinio ,,Toastmasters“ klubo prezidentas. Seminaro metu
bus mokoma suplanuoti ir pasiruošti viešai kalbai, pristatyti save, laisvai kalbėti bet kuria tema, valdyti auditorijos dėmesį bei savo balsą ir kt.

Seminare bus atliekami praktiniai pratimai: prigimtinio balso lavinimo ir ilgo kalbėjimo, balso stiprumo, diapozono plėtimo ir dikcijos, atsipalaidavimo, 
baimės ir streso pašalinimo, energetinio nusiteikimo prieš sakant kalbą, charizmos bei pasitikėjimo lavinimo.  

Registracija būtina iki balandžio 5 d. 12.00.

Seminaras mokamas. Seminaro kaina vienam dalyviui 27,84 Eur/96 Lt. (Pažymėjimas –0,87 Eur/3 Lt).


2015-03-20     Kovo 26 d. 13.00 val. Draugystės vidurinėje mokykloje vyks rusų kalbos mokytojos metodininkės V.Pyšečkinos atvira teatralizuota rusų kalbos pamoka-spektaklis 7a klasėje ,,Sredstvo ot vranja”


2015-03-05 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro biblioteką papildė naujos knygos. Knygų sąrašas čia >>>


2015-02-23    KONKURSAS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS >>>   

Centre veikė Originali paroda


2014-10-27 Ką tik šurmuliavusios Rudens šventės akimirkos >>>

   

 

 

2014-10-14   Spalio 10 d. VPMMMC vyko naujų knygų, mokomųjų ir metodinių priemonių parodos ir mainų akcijos ,,Iš rankų į rankas“atidarymas. Pažyma apie dalyvavimą čia >>>.


2014-09-11   Mūsų bibliotekoje gautos naujos knygos  >>>


2014-09-09   2014 m. II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo renginių pasiūla >>>

Kviečiame susipažinti ir pasirinkti jus dominačius mokymus. Į kvalifikacijos tobulinimo renginius prašome registrtuotis iš anksto. Nesusirinkus grupei, mokymai nebus organizuojami.


2014-09-09   Kviečiame dalyvauti apklausoje ,,Mokytojų metodinės veiklos apklausa >>>


Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre veikia Mokinių pasiekimų bankas. Jame sukaupta pagrindinio ugdymo egzaminų/pasiekimų bei brandos egzaminų medžiaga, dalykinių olimpiadų užduotys ir mokinių pasiekimai. Kviečiame naudotis sukaupta informacija!

Daugiau informacijos rasite čia >>>


 
 

 

 

 

 

 

 

   

Svarbi informacija

PPT specialistų darbo laikas >>>


Individualizuotų, pritaikytų ugdymo programų ir švietimo pagalbos teikimo formos >>>

   

[ Pagrindinis ] Struktūra ir kontaktai ] Veiklos sritys ] Korupcijos prevencija ] Administracinė informacija ] Paslaugos ] Nuorodos ] Klausimai ir atsakymai ] Kaip mus surasti ] Svetainės turinys ]

 

Elektroninis paštas centras@sugardas.lt

Autorinės teisės © 2010 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
Kopijuoti ir platinti svetainės medžiagą be raštiško autorių sutikimo griežtai draudžiama

Atnaujinta 2013-12-11