VISAGINO PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRAS


Biudžetinė įstaiga

Įm. kodas 300665693

Draugystės g. 12, LT-31222 Visaginas 

tel./faksas (8 386) 60 099, el. paštas centras@sugardas.lt

>>>


Tinklalapis atnaujintas 2014-08-28


Pagrindinis Struktūra ir kontaktai Veikla Paslaugos Nuorodos Klausimai ir atsakymai Kaip mus surasti Svetainės turinys


Pagrindinis Struktūra ir kontaktai Veikla Paslaugos Nuorodos Klausimai ir atsakymai Kaip mus surasti Svetainės turinys


Registracija į renginius


Pagalba

 

Kviečiame į renginius!


Mus lanko:

 

 


Kviečiame dalyvauti apklausoje!

>>>Savo pastabas ir pasiūlymus mums rašykite:

Laukiame jūsų pastabų ir pasiūlymų!Visagino savivaldybės 3 mikrorajono bendruomenė

 

 

 

 
Veiklos planai

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis


NAUJIENOS

 


2014-08-28  Rugsėjo mėnesio veiklos planas >>>


2014-08-01

ATRANKA PLAUKIMO INSTRUKTORIAUS (SPECIALISTO) PAREIGOMS

                                                         

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras skelbia atranką plaukimo instruktoriaus (specialisto) pareigoms.

 

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 

 Informacija pretendentams:

1.      Įstaigos pavadinimas — Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras;

2.      Pareigybės pavadinimas — plaukimo instruktorius (specialistas);

3.      Darbo krūvis — 20 val. per savaitę (0,5 etato). Darbo užmokestis pagal tarifinį sąrašą;

4.      Darbo sutartis — neterminuota darbo sutartis (išbandymo terminas 3 mėn.).

 5. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 5.1. atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje ir Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-506;

 5.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

5.3. mokėti plaukti, gelbėti skęstančius, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą;

5.4. privalumai: informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai (Microsoft Office, Internet Explorer programos).

 

Atrankos būdas – pokalbis.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

 4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento(-ų) kopiją(-as);

 5. valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos pažymėjimo kopiją (jeigu taikoma valstybinės kalbos mokėjimo kategorija);

 6. gyvenimo aprašymą (CV);

 7. kompetencijas ir sugebėjimus patvirtinančių dokumentų kopijas;

 8. taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas, kopijas.

 

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, dokumentus pateikia asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu iki 2014 m. rugpjūčio 14 d. (imtinai) kasdien nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinti grąžinami pretendentams.

 

Atrankos data – 2014 m. rugpjūčio 20 d. 10.00 val.

 

 

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro adresas:

Draugystės g. 12, Visaginas

El. paštas: centras@sugardas.lt

Tel. 8 386 60 099


 


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-2283

 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

yra akredituotas 3 metams (akreditacijos pažyma Nr. EV3-6)


 

 

Svarbi informacija

PPT specialistų darbo laikas >>>


Individualizuotų, pritaikytų ugdymo programų ir švietimo pagalbos teikimo formos >>>


Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos tinklalapis >>>


 
Centro misija:
Institucija, teikianti kokybiškas edukacines, pedagogines ir psichologines paslaugas, besiorientuojanti į infrastruktūros kaitą, švietimo sistemos plėtrą bei savivaldybės bendruomenių poreikių tenkinimą.

 
Centro vizija
Daugiafunkcinė švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas, laikmetį atitinkančias paslaugas


Nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre atliekami mokyklinės/priešmokylinės brandos tyrimai.

 

Į tyrimus prašome registruotis telefonu (8 386) 60 099, el. paštu centras@sugardas.lt arba atvykę į Centrą adresu Draugystės g. 12. 

 

Daugiau apie tyrimus čia >>>


 

   2013-2014 m.m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

>>>


Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre veikia Mokinių pasiekimų bankas. Jame sukaupta pagrindinio ugdymo egzaminų/pasiekimų bei brandos egzaminų medžiaga, dalykinių olimpiadų užduotys ir mokinių pasiekimai. Kviečiame naudotis sukaupta informacija!

 

Daugiau informacijos rasite čia >>>


 

dėl MOKĖJIMO UŽ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  PAŽYMĖJIMĄ

>>>


Sausio 16 vyko metodinių būrelių pirmininkų diena

 

Sausio 16 d. Visagino savivaldybės mokyklų metodinių būrelių pirmininkai buvo maloniai nustebinti. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorė D. Gasiniauskienė bei metodininkės O. Gutė ir N. Bunina parengė neįprastą popietę, kurią pavadino „Pirmininkų diena“. Šventiškoje aplinkoje vyko savivaldybės metodinių būrelių 2012-2013 m. m. veiklos apibendrinimas. Pirmiausia centro direktorė D. Gasiniauskienė pakvietė metodinių būrelių pirmininkus  pasisakyti,  kuo ypatingas yra pats ir kuo ypatingas jo vadovaujamas būrelis, įvertinti būrelio veiklą priklijuojant lipnų lapelį lentoje su pavaizduota geometrine ašimi. Teko išgirsti šmaikščių pasisakymų. Atlikus pirmąją užduotį renginio dalyvių laukė ir pirmoji dovana – Visagino kultūros centro mokytojų ansamblio „Duša“ (vadovė A. Tarakanova) atliekamos dainos. Po muzikinės pertraukėlės centro metodininkės N. Bunina ir O. Gutė pakvietė dalyvauti viktorinoje. Labai smagu  atsakinėti į užduotis ir laimėti prizus! O vėliau centro metodininkė O. Gutė perskaitė linksmą, savo sukurtą pasakojimą apie tai, kaip metodinių būrelių pirmininkai bendrauja, dalijasi nuomonėmis, klausia patarimų  centro darbuotojų.  Linksmas klegesys, gera nuotaika lydėjo viso renginio metu. Renginio kulminacija – tai nominacijų skyrimas metodiniams būreliams už nuveiktą veiklą. „Kūrybiškiausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo rusų kalbos mokytojų metodinis būrelis, kuriam vadovauja I. Kavaliauskienė, „Draugiškiausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo pradinių klasių mokytojų būrelis, kuriam vadovauja D. Abramovičienė, „Atsakingiausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo technologijų mokytojų būrelis, kuriam 2012-2013 m. m. vadovavo J. Dervinienė,  „Veikliausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinis būrelis „Mažylis“, kuriam vadovauja J. Virčinskienė, „Judriausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo kūno kultūros mokytojų būrelis, kuriam vadovauja V. Čižys, „Iniciatyviausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo biologijos-chemijos mokytojų būrelis, kuriam vadovauja L. Pavliuk, „Pareigingiausio“ metodinio būrelio nominaciją gavo socialinių pedagogų būrelis, kuriam vadovauja L. Vaikėnienė, o „2012-2103 mokslo metų būrelio“ nominaciją gavo specialiųjų pedagogų būrelis, kuriam vadovavo E. Krasikova. Mokyklų metodinė taryba buvo apdovanota „Dosniausia renginiais“ nominacija (pirmininkė D. Savičienė). Ne tik nominacijų diplomais, bet ir dovanėlėmis galėjo pasidžiaugti apdovanotieji. Prie kavos ir saldumynų stalo metodinių būrelių pirmininkai šnekučiavosi, dalijosi įspūdžiais ir klausėsi ansamblio „Duša“ atliekamų dainų. Neįprastas metodinės veikos aptarimo renginys, kurį parengė centro darbuotojos dar labiau sutelkė mokytojus bendram darbui.

Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkė D. Savičienė


 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ BANKAS

>>>Tinklalapio turinys >>>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 mikrorajono eglutės puošimo šventės akimirkos

 


   

SVEIKINAME  PIEŠINIŲ KONKURSO ,,GRAFITIS MANO MIESTUI! NUGALĖTOJUS!

Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos 4 gb klasės mokinę Maryną Strynatko už piešinio kompoziciją;

Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos 2 gb klasės mokinę Juliją Skutkevič už piešinio meninę raišką;

Visagino Draugystės vidurinės mokyklos 11a klasės mokinę Tatjaną Vorobjovą už piešinio meninę raišką;

Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos 1 cg klasės mokinę Veroniką Bočkariovą už piešinio idėjos originalumą;

Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos 1 cg klasės mokinį Matvejų Kunafiną už piešinio idėjos originalumą.

 

Veronikos Bočkariovos ir Matvejaus Kunafino piešinio idėją įgyvendino Visagino gyventojas, grafitininkas Ivanas Andrejevas


   

 Kviečiame dalyvauti apklausoje! >>>


Rugsėjo 11 d. įvyko miesto metodinės tarybos posėdis. Posėdyje aptarti Švietimo strategijos tikslai, valstybės švietimo politikos prioritetai, metodinės veiklos organizavimo gairės. Buvo parengti pasiūlymai dėl metodinės veiklos planų ir ataskaitų rengimo, aptarti prioritetai, numatyti svarbiausi metodiniai renginiai.

 

 


   
                          ĮTEIKTAS 8000-ASIS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAS

   Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre mokytojai nuolat tobulina kvalifikaciją. 2012 m. metais įvyko 45 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 1427 klausytojai. Mokytojai tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas, dalinosi gerąja darbo patirtimi, aptarė aktualius švietimo bendruomenės klausimus. Džiaugiamės, kad 2012 metus Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras palydėjo įteikdamas 8000-ąjį kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą. Jis įteiktas   Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos technologijų vyresniajam mokytojui Rimantui Malinauskui.


   
     
     
     
     
     

 

 

Ugdymo plėtotės centras

 


[ Pagrindinis ] Struktūra ir kontaktai ] Veikla ] Paslaugos ] Nuorodos ] Klausimai ir atsakymai ] Kaip mus surasti ] Svetainės turinys ]

Elektroninis paštas centras@sugardas.lt
Autorinės teisės © 2010 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
Atnaujinta 2013-12-11